Bonus solutions oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Bonus Solutions Oy (Y-tunnus: 2714418-6)

PL 1

20611 TURKU

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Niklas Elomaa

Bonus Solutions Oy, Linnankatu 13 A a 2, 20100 TURKU

Sähköposti: niklas@laskuni.fi

3. Rekisterin nimi

Laskuni.fi -palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella rekisteröidyn antamalla suostumuksella, rekisteröidyn asiakas- ja palvelusuhteen perusteella, asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja tietojen analysointiin, asiakastasojen määrittelyyn, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja kohdentamiseen (kuten suoramarkkinointiin), asiakaspalvelun ja -suhteen kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun, harjoittamiseen ja seurantaan. Palvelun asiakasrekisterin tietoja saatetaan käyttää Bonus Solutions Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä näiden yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä muihin näihin rinnastettaviin tarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti, jollei rekisteröity ole nimenomaisesti kieltänyt tällaisten tietojen luovutusta tai käyttöä.

5. Rekisterin tietosisältö

Laskuni.fi -palvelunkäyttäjän perustiedot:

- asiakasnumero

- asiakastyyppi

- asiakkuustaso

- sukunimi, etunimet

- sukupuoli

- henkilötunnus (TUPAS tunnistautuminen tai asiakkaan itse antamana)

- yhteystiedot (sisältäen postiosoite, sähköpostiosoite tai muu vastaava ja puhelinnumero)

- kansalaisuus, äidinkieli ja palvelukieli

- ammatti/toimiala

- asumismuoto

- talouden koko

- perheyhteydet (asiakkaalta saadun tiedon perusteella)

- jäsenyystiedot ryhmässä, joille myönnetään etuuksia Palvelussa

- markkinointiestot (suoramarkkinointikielto)

- harrastukset ja kiinnostuksenkohteet

Rekisteriin tallennetaan myös seuraavia asiakkuuteen ja palvelusuhteeseen liittyviä tietoja:

- Palvelun ja Bonus Solutions Oy yhteistyökumppaneiden kulloinkin edellyttämät tiedot

- käyttäjätiedot

- Palvelun käyttöhistoria (esim. laskutilaukset Palveluun)

- laskutustiedot (esimerkiksi rekisteröidyn vastaanottamien laskujen tiedot ja maksuja koskevat tiedot kuten maksumäärät ja maksuajankohdat)

- asiakkaan lisäämät kuitit, palkkakuitit ja sopimukset sekä muut asiakirjat

- bonustiedot (bonuspistesaldo, ansaintahistoria yms.)

- Palvelun kautta tehdyt ostot/tilaukset Bonus Solutions Oy:ltä tai sen yhteistyökumppaneilta

- tietojen muutoshistoria

- mahdollisilta luotonhakijoilta luottotiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja hänen palvelukäyttäytymisen (mm. evästeiden) perusteella. Henkilötietoja saatetaan myös kerätä ja päivittää muilta tietopalveluja tarjoavilta rekisterinpitäjien rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja Bonus Solutions Oy:n ja samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointitarkoituksiin sekä yksilöimättömiä tietoja rekisteristä mielipide- ja markkinatutkimustarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti, jollei rekisteröity ole nimenomaisesti kieltänyt tällaisten tietojen luovutusta. Bonus Solutions Oy ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt eivät saa luovuttaa edellä mainittuja tietoja eteenpäin kolmannelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Bonus Solutions Oy on sitoutunut suojamaan rekisteröityjä koskevia tietoja. Yksittäistä henkilö koskevia tietoja luovutetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden puitteissa viranomaisen lakiin perustuvasta tai rekisteröidyn itse tekemän pyynnön perusteella taikka rekisteröidyn itse antaman suostumuksen perusteella.

Manuaalisesti kerättyjä tietoja säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa tiloissa ja ainoastaan määrätyillä Bonus Solutions Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden työntekijöillä on pääsy ja oikeus käsitellä manuaalisesti kerättyjä tietoja.

Automaattisesti kerätyt tiedot ovat suojeltuja ulkopuolisilta korkeatasoisin tietosuojajärjestelmin (mm. palomuurein). Ainoastaan määrätyillä Bonus Solutions Oy:n ja samaan konserniin kuuluvilla työntekijöillä on pääsy ja oikeus käsitellä automaattisesti kerättyjä tietoja. Kullakin tällaisella pääsyllä ja oikeuden omaavalla työntekijällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana tietojärjestelmään. Bonus Solutions Oy:n ja samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden johto valvoo näiden työntekijöiden tietojenkäsittelyä.